Zgodnie z prawem należy ci się zwrot ryczałtów za
noclegi poza granicami Polski za ostatnie 3 lata pracy.
Wystarczy się upomnieć!

Możesz odzyskać nawet 150 tysięcy złotych

SZYBKI KONTAKT
Kontakt
Sąd Najwyższy potwierdza zasadność roszczeń kierowców

12 CZERWCA 2014 r. - UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Sąd Najwyższy orzekł dziś, że miejsce do spania w kabinie samochodu nie oznacza zapewnienia bezpłatnego noclegu kierowcom w transporcie międzynarodowym.
Uchwala sędziów podjęta w siedmioosobowym składzie oznacza dla firm przewozowych olbrzymie wydatki na ryczałty noclegowe do kierowców.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z 19 marca 2008 r. (I PK 230/07):
Umożliwienie kierowcy spania w kabinie samochodu nie stanowi zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. Według SN stworzenie kierowcy przez pracodawcę możliwości noclegu w kabinie samochodu ciężarowego nie jest równoznaczne z zapewnieniem pracownikowi przez jego pracodawcę bezpłatnego noclegu. SN wskazał, że: „trudno sobie wyobrazić, aby w XXI wieku pracodawca mógł korzystne skutki prawne wywodzić z faktu zapewnienia pracownikowi »centrum życiowego« w kabinie samochodu”. Stworzenie kierowcy przez pracodawcę możliwości spędzenia nocy i spania w kabinie samochodu nie oznacza zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu.  

 

Wyroku Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 2011 r. (II PK 234/10):
Umożliwienie kierowcy spania w kabinie samochodu nie stanowi zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).