Zgodnie z prawem należy ci się zwrot ryczałtów za
noclegi poza granicami Polski za ostatnie 3 lata pracy.
Wystarczy się upomnieć!

Możesz odzyskać nawet 150 tysięcy złotych

SZYBKI KONTAKT
Kontakt
Oni już upomnieli się o swoje i wygrali

Sąd Okręgowy w Legnicy (wypłata 72.000 zł)

„W konsekwencji powyższej, trafnej oceny, prawidłowo Sąd I instancji przyjął również, że powodowi za okres sporny przysługuje co do zasady ryczałt za noclegi. Zgodnie z art. 77 (5) §3-4 kp, pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami -w tym także diet- w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę”.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia (wypłata po 30.000 zł dla 4 kierowców)
„W ocenie Sądu, ocena czy powodowie mieli zapewnioną przez stronę pozwaną odpowiednią „wielkość” łóżka do „dobowego i skróconego tygodniowego okresu wypoczynku” pozostaje bez znaczenia w niniejszej sprawie. Podkreślenia wymaga, że jak zostało to ustalone na podstawie zebranego materiału dowodowego, powodowi spali na wyznaczonych przez stronę pozwaną parkingach, często bez zapewnienia węzła sanitarnego, z koniecznością nadzoru samochodu i mienia się w nim znajdującego, bez tzw. „postojowej” klimatyzacji”

Sąd Rejonowy w Ostródzie (wypłata 15.000 zł)
"Sąd Rejonowy podziela przedstawione poglądy, stojąc na stanowisku, że pracodawca, aby mógł zwolnić się z obowiązku zwrotu kosztów noclegu lub wypłaty ryczałtu musiałby stworzyć pracownikowi warunki podobne do domowych bądź hotelowych. W przypadku noclegu w samochodzie musiałaby to być oddzielna jego część, a takie jak sądowi wiadomo z racji rozpoznawania innych podobnych spraw istnieją w samochodach produkcji amerykańskiej. Wówczas kierowca ma stworzone nie tylko warunki w miarę komfortowego snu, ale również odpowiednie warunki sanitarne. Zapewnienie noclegu na łóżku o niewielkiej szerokości, tuż za siedzeniami kierowcy i pasażera, nie stwarzało powodowi odpowiednich warunków wypoczynku."

12/02/2015
Pierwsze wyroki dla spraw po uchwale SN z 2014r.
Mamy już pierwsze zasądzone wyroki spraw o zwrot ryczałtów za noclegi, które rozpoczęliśmy po czerwcu 2014 roku. Nasi kierowcy górą!
 

Większość kierowców, którzy się do nas zgłaszają pytają, jakie mają szanse wygrać? Czy uchwała SN z czerwca 2014 roku coś zmieniła? Tutaj postaramy się Wam odpowiedzieć na to pytanie zwięźle i na temat.

Fakty są takie, że po przeszło półrocznej batalii mamy pierwsze wyroki spraw rozpoczętych po uchwale SN z czerwca 2014 roku. Wynik kierowcy - pracodawcy 3:0. Tak, jak na razie żadnej przegranej. Dwie sprawy zostały zasądzone w I instancji, zaś jedna sprawa rozstrzygnęła się polubownie. Niestety nie możemy zdradzić więcej szczegółów, wyroki nie są jeszcze prawomocne.

Część kierowców waha się, czy warto podejmować nierówną walkę, nierzadko z potentatem transportowym, za którym stoi "całe miasto". Oto nasza odpowiedź.