Zgodnie z prawem należy ci się zwrot ryczałtów za
noclegi poza granicami Polski za ostatnie 3 lata pracy.
Wystarczy się upomnieć!

Możesz odzyskać nawet 150 tysięcy złotych

SZYBKI KONTAKT
Kontakt
7 października - kolejna uchwała Sądu Najwyższego na korzyść kierowców!
08/10/2014
Kierowcom aut ciężarowych pracujących na trasach międzynarodowych przysługują i diety i ryczałty za nocleg, tak jak innym pracownikom wyjeżdżającym sporadycznie w podróż służbową - potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 7 października 2014 r.

Sprawa wywołała wątpliwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdy rozpatrywał powództwo trzech kierowców zatrudnionych w spółce na umowę o pracę, którzy domagali się wypłaty ryczałtów za nocleg. Odbywali oni liczne służbowe podróże międzynarodowe w latach 2009-2011 r. Mieli przygotowane miejsca do spania w samochodach, lodówki, zbiornik z czystą wodą, szafki, ogrzewanie.

Nie otrzymywali więc ryczałtów za nocleg, gdyż pracodawca uznał, że kierowcy nie muszą nocować w motelach, tylko w swoich kabinach w autach.

Dwa nurty w orzecznictwie
Sąd rejonowy stwierdził, że kierowcy nie mieli prawa do ryczałtów.

Natomiast Sąd II instancji zauważył, że w orzecznictwie pojawiły się dwa nurty orzecznicze, zanim Sąd Najwyższy podjął uchwałę siedmiu sędziów 12 czerwca br. ( zapewnienie warunków w kabinach aut nie spełnia wymogów bezpłatnego noclegu, więc kierowca ma prawo domagać się ryczałtu). Pierwszy nurt uznaje, że nocleg w kabinach aut nie może być uznany za bezpłatny, gdyż nie jest to komfort wypoczynku jak w hotelu. Drugi - odmawia płacenia ryczałtu.

Sąd Najwyższy  we wtorek 7 października br. podjął następującą uchwałę:
Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Argumenty uzasadniające
Sędzia Katarzyna Gonera wyjaśniała, że powodem przyjęcia takiego stanowiska było podjęcie przez SN uchwały w rozszerzonym składzie w czerwcu tego roku.

Sprawy są do siebie podobne, choć ta obecna sięga nieco dalej. Problem sięga nawet uchwały SN z 2008 r., w którym stwierdza się, że kierowcy międzynarodowi nie odbywają zwykłych podróży służbowych, gdyż ich praca polega właśnie na podróżowaniu. Podróżą służbową jest wyjazd  wyjątkowy.

W konsekwencji takiego stanowiska, zmieniono niefortunnie ustawę i wątpliwości wróciły. Teraz do kierowców międzynarodowych stosujemy wszystkie zasady dotyczące podróży służbowych, co nie jest adekwatne do sytuacji. Kierowcom przysługują i diety i ryczałty za nocleg.

Sędzia Gonera zaznaczyła, że przyznanie ryczałtów za nocleg nie oznacza, że kierowcy muszą nocować w hotelach. To jest ich wybór.
- Uchwały Sądu Najwyższego nie określają kryterium godziwego noclegu - zaznaczyła sędzia Gonera. - Ryczałt się należy niezależnie od warunków.

Sygnatura akt I PZP 3/14 uchwała 3 sędziów z 7 października 2014 r.
Uchwała:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?el=Izba%20Pracy,%20Ubezpiecze%C5%84%20Spo%C5%82ecznych%20i%20Spraw%20Publicznych