Zgodnie z prawem należy ci się zwrot ryczałtów za
noclegi poza granicami Polski za ostatnie 3 lata pracy.
Wystarczy się upomnieć!

Możesz odzyskać nawet 150 tysięcy złotych

SZYBKI KONTAKT
Kontakt
GAZETA PRAWNA: Senny koszmar przewoźników: kierowcy żądają zaległych ryczałtów za noclegi w ciężarówkach
03/04/2014
Kierowcy masowo pozywają firmy transportowe, domagając się wypłaty zaległych ryczałtów za noclegi spędzone w kabinach ciężarówek. Prawo nie określa bowiem standardów, jakie muszą spełniać szoferki z miejscem do spania

– Sytuacja jest naprawdę nieciekawa. Nagle my w Polsce próbujemy rozwiązać jakiś problem zupełnie inaczej, niż wszyscy inni na świecie – twierdzi Tadeusz Wilk, dyrektor departamentu transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Pomimo iż kolejne orzeczenia sądów w tej sprawie nie były już tak jednoznaczne, ten jeden precedensowy wyrok wystarczył, by wywołać falę pozwów. Kierowcy domagają się od firm transportowych wypłaty zaległych ryczałtów. Eksperci branży transportu, logistyki i spedycji szacują, że takich roszczeń jest już kilka tysięcy i obejmują do trzech lat wstecz, więc sumy, których domagają się kierowcy z tytułu zaległych ryczałtów, sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Określić standardy

– Wydawałoby się, że sprawa określenia, kiedy nocleg jest bezpłatny, jest oczywista i wymaga tylko wykazania, iż został on w całości zorganizowany przez pracodawcę, który poniósł z góry wszystkie koszty z nim związane. W branży transportowej kierowca, z racji obowiązku pieczy nad ładunkiem przez cały czas przewozu, wymogów ubezpieczenia dotyczącego miejsc parkowania pojazdu czy rozkładu czasu pracy, w większości wypadków nie jest w stanie spać w innym miejscu niż w dostosowanej do tego kabinie – mówi Joanna Jarosz-Zugaj, adwokat z katowickiej kancelarii JZP.

– Kwestią sporną jest, czy miejsce w kabinie należy traktować jako miejsce do leżenia, czy miejsce umożliwiające odebranie noclegu – tłumaczy Maciej Wroński, ekspert z dziedziny prawa transportowego.

– Jeśli kierowca śpi w pojeździe, który nie ma klimatyzacji postojowej albo ogrzewania, to ciężko wówczas mówić o zapewnieniu standardu zapewniającego wypoczynek. Natomiast jeżeli kierowca ma zapewniony komfort w kabinie, auto stoi na parkingu wyposażonym w urządzenia sanitarne, to należy uznać, że pracodawca zapewnił mu bezpłatny nocleg – wyjaśnia prawnik.

Przeciwnego zdania jest Joanna Jarosz-Zugaj, adwokat z katowickiej kancelarii JZP.

Branża w rękach sędziów

– Zagadnienie to nie powinno być uregulowane w przepisach, bo przy wyposażaniu kabiny pojazdu brane jest pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo kierowcy i komfort jazdy, a nie warunki do wypoczynku – tłumaczy Piotr Popa.

Firmy transportowe czekają na uchwałę z nadzieją, ale i pewnym niepokojem.

Iwona Szwed z biura prawnego Arena 561 jest zdania, że skutki uchwały mogą być dla zdecydowanej części przewoźników negatywne.

Przedsiębiorca zatrudniający np. 100 kierowców, wypłacający wynagrodzenie miesięczne oraz diety, jeśli otrzyma roszczenie od każdego z nich na kwotę średnio 80 tys. zł, będzie musiał wypłacić 8 mln zł.

Z kolei mec. Joanna Jarosz-Zugaj jest zdania, że problem będzie dotyczył przede wszystkim małych firm transportowych, które nie są zobligowane do przyjmowania regulaminów wynagradzania.

Oczywiście konieczność wypłaty ryczałtów spowodowałaby zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kierowca w ruchu międzynarodowym często zarabia 1680 zł brutto, dodatkowo ok. 1000 euro tytułem diet.

 

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"="">– Jeżeli do tego doliczymy ewentualny ryczałt za nocleg, np. ok. 750 euro miesięcznie, może okazać się, że poza pensją kierowca powinien dostać jeszcze około 1500-1750 euro dodatkowych należności. Nie mam pewności, czy każdego przewoźnika stać na zatrudnienie kierowcy, któremu trzeba płacić ponad 8 tys. zł – wylicza Iwona Szwed.